A NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT SZERTARTÁSRENDJE,

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT TEMPLOM, VESZPRÉM

2023.

 

Április 2.  Virágvasárnap:  Szentmisék:  8, 10, 18  órakor

A 10 órai szentmisén: barkaszentelés és körmenet, vezeti: Dr. Udvardy György érsek

 

Április 3-5 :  a  Nagyhét első három napján reggel 7 órakor misézünk

 

Április 6.  Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség alapításának ünnepe

 – Reggel szentmisét nem tartunk

 – Este 6 órakor az Utolsó vacsora emlékmiséje

 

Április 7.  Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja, szigorú böjti nap

  • 10 órakor keresztúti áhítat (alatta gyónási lehetőség)
  • Este 6 órakor: nagypéntek liturgiája: Passió, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás

 

Április 8.  Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál időzik

  • A szentsírt reggel 8 órától este 6 óráig lehet látogatni
  • Este 7! órakor kezdődik Húsvét Vigíliájának ünneplése, tűzszenteléssel, szentmisével és feltámadási körmenettel a templom körüli utcákon

 

Április 9.  Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe

  • Reggel 7.45 órakor a húsvéti ételek megáldására kerül sor
  • Szentmisék: 8, 10, 19! órakor
  • Este 8 órakor: „Nagy hálát adjunk!” a Liszt Ferenc Kórustársaság és Búzavirág Gyermekkara húsvéti hangversenye

 

Április 10.  Húsvéthétfő:   Szentmisék: 8,  10,  19!  órakor

A 10 órai szentmisén tartjuk a betegek kenete közösségi kiszolgáltatását, szeretettel várjuk a járóképes betegeket és idős testvéreinket e szentség felvételére.

 

             Áldott, kegyelemteljes Húsvétot kívánunk híveinknek!

 

           Tornavölgyi Krisztián                                    Tamás Zoltán

esperes, plébános, érseki irodaigazgató                   káplán, kórházlelkész