NAGYHÉT – HÚSVÉT SZERTARTÁSRENDJE,

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT TEMPLOM, VESZPRÉM

2021.

 

Március 28. Virágvasárnap:   Szentmisék: 8,10,18 órakor

A 10 órai szentmisén: barkaszentelés

Március 29-31.: a Nagyhét első három napján reggel 7 órakor misézünk.

Április 1. Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség alapításának ünnepe.

  • Reggel szentmisét nem tartunk.
  • Este 6 órakor az Utolsó vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, majd rövid virrasztás.

Április 2. Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja, szigorú böjti nap.

  • 3 órakor keresztúti áhítat.
  • Este 6 órakor: nagypéntek liturgiája: Passió, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás.

Április 3. Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál időzik.

  • A szentsírt reggel 8 órától egész nap lehet látogatni.

Este 6 órakor kezdődik Húsvét Vigíliájának ünneplése.

Április 4. Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe.

  • Szentmisék: 8, 10, 18 órakor.

Reggel 7.30 órakor a húsvéti ételek szabadtéren történő megszentelésére kerül sor a templom főbejárata előtt.

(Az ételek most nem hozhatók be a templomba.)

 

A feltámadási körmenet a járványhelyzet miatt elmarad.

Április 5. Húsvéthétfő: Szentmisék: 8, 10, 18 órakor.