NAGYHÉT  –  HÚSVÉT SZERTARTÁSRENDJE, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT TEMPLOM, VESZPRÉM 2018.

  Március 25.   Virágvasárnap:     Szentmisék:  8:00,  10:00,   19:00  órakor. A 10 órai szentmisén: barkaszentelés, templomi körmenet és a  Passió éneklése.   Március 26 – 28. :  a  Nagyhét első három napján reggel 7 órakor misézünk. Március 29. Nagycsütörtök:  Az Oltáriszentség alapításának ünnepe. – Reggeli szentmisét nem tartunk. – Este 7 órakor az Utolsó vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, majd egyórás virrasztás. Március 30.  Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja, szigorú böjti nap.
  • 10:00 órakor keresztúti áhítat.
  • 15:00 órakor: nagypénteki liturgia: Passió, hódolat a kereszt előtt, közös szentáldozás.
  Március 31.  Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál időzik.
  • A szentsírt reggel 8 órától egész nap lehet látogatni.
Este 19:00 órakor kezdődik Húsvét Vigíliájának ünneplése: tűzszentelés, gyertyás körmenet, igeliturgia, felnőtt keresztelés, allelujás szentmise, húsvéti ételszentelés.   Április 01.   Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe.
  • Szentmisék: 8:00, 10:00, 19:00 órakor.
    A reggel 8 órai szentmise előtt ételszentelés.10:00 órai nagymise  után   feltámadási körmenet  a   templom  körüli  utcákon.   Április 02.  Húsvéthétfő:   Szentmisék: 8:00,  10:00,  19:00  órakor. A  10:00 órai nagymisén tartjuk a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatását a lelkileg felkészült betegeknek.