NAGYHÉT  –  HÚSVÉT SZERTARTÁSRENDJE,

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT TEMPLOM, VESZPRÉM

2019.

 

Április 14.  Virágvasárnap:     Szentmisék:  8, 10, 19  órakor.

A 10 órai szentmisén: barkaszentelés, templomi körmenet és a  Passió éneklése.

 

Április 15 – 17. :  a  Nagyhét első három napján reggel 7 órakor misézünk.

Április 18. Nagycsütörtök:  Az Oltáriszentség alapításának ünnepe.

– Reggel szentmisét nem tartunk.

–  Este 7 órakor az Utolsó vacsora emlékmiséje,

oltárfosztás, majd egyórás virrasztás a kápolnában.

Április 19.  Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja, szigorú böjti nap.

  • 10 órakor keresztúti áhítat.
  • 3 órakor: nagypéntek liturgiája: Passió, hódolat a kereszt előtt, közös szentáldozás.

Április 20.  Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál időzik.

  • A szentsírt reggel 8 órától egész nap lehet látogatni.

Este 7 órakor kezdődik Húsvét Vigíliájának ünneplése:

tűzszentelés, gyertyás körmenet, igeliturgia, felnőtt keresztelés, allelujás szentmise, végül húsvéti ételszentelés.

Április 21.  Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe.

  • Szentmisék: 8, 10, 19 órakor.

    A reggel 8 órai szentmise előtt a húsvéti ételek megszentelése.

10 órai nagymisét követően   feltámadási körmenet  a  templom  körüli  utcákon.

 

Április 22.  Húsvéthétfő:   Szentmisék: 8,  10,  19  órakor.

10 órai nagymisén tartjuk a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatását a lelkileg felkészült betegeknek.